• misi
  • visi
  • merdeka 2017
  • Banner baru


Dasar Keselamatan

Print
Most Hit
Category: Profil Published on Wednesday, 12 December 2012 Written by Administrator

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Hits: 8608