• banner
  • misi
  • visi
  • merdeka 2017
  • Banner baru

Title Author Hits
URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32 HINGGA GRED DG54 DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2017 (URUSAN C Written by Nilam Binti Md Tahir 43
PERAKUAN MANUAL BAGI URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) SEBAGAI GURU BESAR EX-PPPLD DARI GRED DG42 KE GRED DG44 SCARA KUP (LALUAN KHAS GURU BESAR EX-PPPLD) BAGI TAHUN 2017 Written by Nilam Binti Md Tahir 15
PERAKUAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N22 KE GRED N26 BAGI TAHUN 2017 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Written by Nilam Binti Md Tahir 23
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI AWAM DALAM MENGEMUKAKAN PERMOHONAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 HINGGA DG48 YANG BERTUGAS DI INSTITUSI PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Written by Nilam Binti Md Tahir 102
PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB) BERDASARKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2007 Written by Nilam Binti Md Tahir 299
DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGARA DI BAWAH PERUNTUKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.5 TAHUN 2016 Written by Nilam Binti Md Tahir 226
TATACARA PEMAKAIAN DI DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA-JAWATANKUASA Written by Nilam Binti Md Tahir 309
URUSAN PENEMPATAN KE JAWATAN HAKIKI BAGI PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N22(KUP) DAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W22(KUP) BAGI PENGISIAN JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) DAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W22 TAHUN 2017 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Written by Nilam Binti Md Tahir 232
PERINGATAN BERKENAAN PEMATUHAN PERATURAN-PERATURAN BERKAITAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH Written by Nilam Binti Md Tahir 214
PEMBANGUNAN KLASIFIKASI FAIL SERAGAM BAGI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) DAN KLASIFIKASI FAIL SERAGAM BAGI SEKOLAH SELURUH MALAYSIA Written by Nilam Binti Md Tahir 293
Display #