Log Masuk
Nama PenggunaKata Laluan      


TAKWIM DAN BIMBINGAN PPD MELALUI DIALOG PRESTASI SEKOLAH 2018

AGENDA DIALOG PRESTASI PERTAMA AGENDA DIALOG PRESTASI KEDUA-KELIMA AGENDA DIALOG PRESTASI KEENAM
MAC - FASA TRANSFORMASI APRIL hingga OKTOBER - FASA TRANSISI NOVEMBER - FASA AMALAN
Penyataan KPI DTP Pelaporan tindak susul Pembentangan pencapaian 4 agenda utama - hasil intervensi
Penjelasan mengenai 4 kluster utama pelaporan isu-isu baharu Pelan Strategik Negeri 2019
Pembentangan Status 4 kluster utama setiap negeri Penilaian keberkesanan keseluruhan dialog prestasi
Penetapan isu yang memerlukan intervensi Pembentangan amalan terbaik - bidang kritikal
Perjanjian komitmen